Tasoristeysten huomiolaite

Vartioimattomien tasoristeysten langaton huomiolaite

Vartioimattomat tasoristeykset muodostavat suuren onnettomuusriskin, mutta niiden varustaminen puomilaitteilla on ollut nykytekniikalla kallista ja vaivalloista. Jet-Teknon kehittämä uudenlainen huomiolaite tarjoaa helposti asennettavan ja edullisen ratkaisun tasoristeysten turvallisuuden parantamiseen.

Laitteisto koostuu tasoristeykseen sijoitettavasta huomiolaitteesta ja junaan asennettavasta veturiyksiköstä. Pienikokoinen huomiolaite ei heikennä näkyväisyyttä tasoristeyksessä, mutta antaa helposti havaittavan varoituksen näyttötaulullaan junan lähestyessä. Huomiolaite ja veturiyksikkö toimivat dynaamisesti yhdessä radiosignaalin välityksellä, mikä varmistaa luotettavan toiminnan kaikissa olosuhteissa.

Huomiolaite tuottaa kaiken tarvitsemansa energian aurinkopaneelillaan ja varastoi sen akkuihin, jotka takaavat toiminnan myös silloin kun auringonvaloa ei ole saatavilla. Laitteisto on helppo asentaa ja sen huollontarve on erittäin pieni. Automaattinen vikailmoitusjärjestelmä lisää osaltaan turvallisuutta mahdollisissa häiriötilanteissa.

Laitteisto

Huomiolaite

•Ei tarvitse ulkopuolista energiaa, toimii uusiutuvilla luonnonvaroilla
•Huollon tarve erittäin vähäinen (1krt/vuosi)
•Nopea ja helppo asennus (n. 4h)
•Ei rajoita näkyvyyttä tasoristeyksessä
•Vastaanottaa veturiyksikön lähettämää radiosignaalia
•Lähettää paluuviestin veturiyksikölle
•Sytyttää huomiovalon laskemansa hälytysajankohdan perusteella
•Hälytysajankohta aseteltavissa olosuhteet huomioiden
•Lähettää tolppayksikköä koskevat virhetiedot veturiyksikölle
•Antaa tolppayksikön sijaintitiedon veturiyksikölle, joka rekisteröi sen muistiinsa ja oppii uuden tolpan sijainnin

Veturiyksikkö

•Asennus veturin sähkökeskukseen, asennusaika n. 4h
•Käytetään vetureissa olemassa olevia antenneja
•Vikatilanteissa ilmoitus äänimerkillä kuljettajalle
•Ei huollon tarvetta
•Mittaa veturin nopeutta
•Rekisteröi veturin paikkatiedon
•Lähettää radiosignaalin tolppayksikölle
•Vastaanottaa virhetiedot
•Ilmoittaa virheet kuljettajalle
•Lähettää GSM –viestit vikatilanteissa haluttuihin numeroihin

Käyttökokemuksia

Aurinkopaneelista on saatu erittäin positiiviset kokemukset lyijyakkujen kanssa käytettynä, ja akuston energiavarasto riittääkin hyvin pimeän vuodenajan ylitse. Auringonvaloa saadaan tarpeeksi akuston lataamiseen jo helmikuun alusta lähtien.

Tulevaisuus

•Ratkaisu tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi
•Taloudellinen
•Ympäristöystävällinen
• Kotimaisuusaste huomiolaitteella 60%, veturiyksiköllä 80%

Open Close